ISFo

Invitasjon seniortreff

Invitasjon seniortreff

Invitasjon til seniortreff onsdag 6.september kl. 12.00

Da er det endelig tid for å invitere til et nytt seniortreff. Onsdag 6.september kl. 12.00 på Stiklestad SNK kommer nylig pensjonerte landbruksdirektøren i Trøndelag, nå bonde på Haug i Verdal, Tore Bjørkli, for å snakke om «Trøndersk landbruk – hvor går det?»

Bjørkli kommer for å gi oss en innføring i utviklingen av landbruket i Trøndelag. Han baserer seg på en rapport som SINTEF/NIBIO la fram i juni: «Kunnskapsgrunnlaget for Trøndersk landbruk». Han ønsker å ta for seg det store bildet- landbrukets betydning i dag, dukke ned i enkelt produksjoner for å se på utviklingen de 5-10 siste årene og sist, men ikke minst, se på trender og andre utviklingstrekk.

Den engasjerte landbruksdirektøren har i 25 år vært med på å utvikle landbruket i Trøndelag gjennom å arbeide for tradisjonelt jord – og skogbruk. Bjørkli har vært en pådriver for å utvikle tilleggsnæringer på gårdsbrukene for å styrke næringsgrunnlaget i distriktene. Han var en av initiativtakerne til Oi, trøndersk mat og drikke og Matfestivalen i Trondheim. Jordvern er også en av hans fanesaker.

Alle som følger med litt i debatten i mediene ser jo at mange bønder er bekymret for framtida og odelsgutter og jenter lurer på om det er en framtid i næringa. Vi som bor midt i det frodige Innherred, med matproduksjon rundt oss bør være interessert i hvor landbruksnæringa går. Jeg gleder meg til å lære mer og høre hva Tore Bjørkli har å si.

Vi vil gjerne ha påmeldinga innen mandag den 4.september kl 14.00, til ellenlov eller sms til 48248342, så Stiklestad forberede nok servering og vi kan lage lister til avkryssing. Vel møtt.

Prisen er 175 kr for medlemmer og 275 for ikke-medlemmer.

Du kan Vippse til 123400 gjerne på forhånd, eller når du kommer, du kan også betale til bankkonto 4420 09 60995.

Innherred Seniorforum : www.ISFo.no Styret i Seniortreff i ISFO

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

%d bloggere liker dette: