ISFo
ISFOInnherred Seniorforum har over 1200 medlemmer! Bli med du også!

 


Veterantur 27. september. Verdal , Sognavollen. Noe omlegging grunnet stor vassføring i Inna. 6km etter sti. Samkjøring fra Steinsgropa kl 10.00 til Sul. Fotskatt kr30.00 (vips 808206)
Turleder Olav Kvålen tlf 950 47 599


Folkehelse i et livsløpsperspektiv torsdag 28.9.2023 kl 18.00

Steinkjer Seniorforum inviterer alle medlemmer av ISFO til seniorforum i Festsalen i det nye samfunnshuset på Steinkjer! 


Seniortreff på Festiviteten TIRSDAG 3.oktober

Da er det på tide med et nytt seniortreff. Denne gangen er det på Festiviteten, Levanger TIRSDAG 3.oktober kl.12.00.

Det er Jan Erik Steen, gutten fra Litjmarksbakken, som ble «Kulturentreprenør, bygningsentreprenør og altmuligmann» , som skal ta oss gjennom sitt spennende liv. Han vil ta oss gjennom liv og levnet fra ungdomstiden på Levanger og et sveip over den profesjonelle karrieren. Han sier at tilfeldighetenes spill har påvirket livet hans, som hos de fleste og i ettertid er det spennende å se hva det har medført.

Noe av det har ført til et fantastisk spennende radio- og fjernsynsmuseum i Selbu, der en kan se utviklingen av musikkmaskiner, radio og fjernsyn, og utrolig mye annet spennende. Han vil ta oss gjennom grunnlaget og utviklingen av museet.

For sitt arbeid med museet ble han tildelt Kongens fortjenestemedalje i 2022

Jan Erik er også en utøvende musiker, som arrangerer konserter både innendørs og utendørs på museet. Han tar med seg gitaren til Festiviteten, så vi får bli kjent med den siden av ham også. Dette er virkelig noe å glede seg til!

Vi vil gjerne ha påmeldinga innen mandag den 2. Oktober kl 14.00, til ellenlov eller sms til 48248342, så Festivitene kan ordne med litt enkel servering til oss og vi kan lage avkryssingslister

Prisen er 175 kr for medlemmer og 275 for ikke-medlemmer.

Du kan Vippse til 123400 gjerne på forhånd, eller når du kommer, du kan også betale til bankkonto 4420 09 60995.

Styret i Seniortreff i ISFOHjelp oss å holde medlemsinformasjonen oppdatert!

Innherred Seniorforum har over 1200 medlemmer og det er viktig at vi har riktige medlemsopplysninger slik at vi når fram til så mange som mulig på epost eller SMS. I løpet av et år så er det mange som flytter og får ny adresse eller de skaffer seg en ny epost eller får et nytt telefonnummer. Det er også mange som har epost, men som vi ikke når fram til fordi det er en feil i den adressen vi har registrert. Husk at dersom du har en epostadresse fra Verdal Kabel TV så må du skaffe en ny da VKTV har lagt ned denne tjenesten.

Vi har nå sendt ut en epost eller en SMS til alle medlemmene slik at du selv kan kontrollere at opplysningene er riktig. Vennligst kontroller at opplysningene er riktig ved å trykke på den grønne knappen for å gå til skjemaet.  Dersom noe er feil eller mangler så trykker du på et bilde av en blyant. Da kan du selv endre eller redigere opplysningene. For de fleste av dere så er nok opplysningene riktig fra før. Da er det bare å trykke på den grønne knappen at alt er ok.

Noen har vært redd for at meldingen fra oss skal være spam, men det er den ikke. 

Innherred Seniorforum ivaretar personvernet og deler aldri medlemsregistret med noen andre.

Takk for at du hjelper oss med å holde opplysningene oppdatert!

Vennlig hilsen ISFO


NB: Dere som aldri får epost eller SMS fra oss kan bruke denne metoden:

Dersom du er medlem av ISFO og ikke mottar epost eller SMS fra oss så er feilen sannsynligvis at vi har registrert feil opplysninger om deg. Da kan du trykke på denne linken https://www.innherredseniorforum.no/medlem/ og oppdatere opplysningene. 


 


Fullsatt sal på Stiklestad under Marit Breiviks inspirerende foredrag 12.4.2023!


Se listen i spalten til høyre eller i kalenderen over alle våre kommende aktiviteter!


ÅRSMØTE INNHERRED SENIORFORUM 

Innherred Seniorforum holdt årsmøte onsdag 12. april 2023 kl. 13.30 på Stiklestad Nasjonale Kulturhus (SNK) i etterkant av seniortreffet samme dag.

Følgende saker ble behandlet: 

3. Regnskap 2022
        Resultatregnskap
       Revisors rapport         
5. Budsjett 2023
6. Valgkomiteens innstilling
Randi Segtnan ble gjenvalgt til ny leder av ISFO

 


10.6.2023: Busstur til Geiranger og Nordfjordeid med utflukt til Vestkapp og Selje

Det går mot lysere tider, og kulturutvalget i ISFO er i gang med planlegging av årets sommertur. Vi fikk mange positive tilbakemeldinger på fjorårets tur til Helgeland og prøver oss med et lignende tilbud i år.

Denne gangen velger vi å legge turen til Geiranger, Nordfjordeid med utflukt til Vestkapp og Selje. En fem-dagers tur med avreise 10 juni. Som i fjor synes vi Brustad legger opp til en interessant tur og håper den vil falle i smak.

Vi ber dere studere vedlegget grundig, det ser innholdsrikt ut med mange fristende stopp på kjente og mindre kjente steder. Et ekstra pluss er kanskje at vi får ligge tre netter på samme hotell, nemlig Nordfjordeid Hotell.

Brustad tar imot påmelding etter «først til mølla- prinsippet», så her er det viktig å ta en rask avgjørelse, melde seg på og vente på bekreftelse. Den kommer når vi har fått nok påmelding til å gå videre med arbeidet. Legger ved et detaljert program fra Brustad. Mer informasjon vil komme når minimumsantallet er oppnådd.

Meld dere på, det blir trivelig å møtes på tur!!!

Informasjon om turen

NB! Påmeldingssfrist er 1.mars 2023.

Påmelding kan gå direkte til Brustad Bussferie, e-post: bussferie@brustadbuss.no eller tlf.: 74088700.

Vennlig hilsen

Kulturutvalget i Innherred Seniorforum

Brit Norberg og Solveig Lunde Valbekmo

 


Datastuene er nå godt i gang både på Skogn, Levanger, Verdal og Inderøy

På Datastuene er det eldre som hjelper eldre med teknologi! Vi både hjelper hverandre og vi har det trivelig sammen!

Det er viktig at alle eldre kan lære seg litt om data og smarte mobiler for å kunne greie seg i dagens samfunn. Dette blir ikke noe datakurs slik som vi har hatt tidligere, men et opplegg hvor eldre hjelper andre eldre med teknologi som alle har behov for i dagliglivet.  Det kan være:

 • Bestille billetter til reiser eller arrangementer
 • Sende og motta e-post
 • Se på skattemeldingen din
 • Finne frem koronasertifikatet
 • Betale regninger
 • Få pakkemeldinger fra posten
 • Slå opp i telefonkatalogen
 • Bestille legetimer
 • Lese nyheter
 • Kjøpe varer på nett
 • Holde kontakt med familie og venner
 • Bruke Facebook og andre sosiale medier

Prosjektet er et samarbeid mellom Innherred Seniorforbund og Skogn Pensjonistlag og med støtte fra Helsedirektoratet. Hver Datastue består av 4 samlinger hvor vi går igjennom ting som dere har behov for. Egenandelen er kr 200. Det er en enkel servering på alle samlingene.

Mange frivillige fra ISFO og pensjonistlag har meldt seg som veiledere. Alle veilederne går igjennom et felles kurs slik at de hjelpe andre.  Det er en entusiastisk og trivelig gjeng som står klar til å hjelpe, noen kan mye om data, andre mindre, men til sammen så kan vi hjelpe med det meste.

Velkommen til å delta  Datastuer! Det er både et nyttig og trivelig opplegg hvor du får hjelp til ting du kanskje strever med, kombinert med hyggelig samvær og enkel servering.

Elisabeth Boye Okkenhaug er leder for Datastuene. 

Påmelding eller nærmere informasjon:

Levanger
Jon Ketil Vongraven jvongr@online.no  Mobil  993 57 127

Skogn
Jon Gjemble gjemble@online.no  Mobil 970 74 310

Inderøy
Elisabeth Boye Okkenhaug  datastuer@innherredseniorforum.no  Mobil 91 39 14 84

Verdal
Karl Arne Melbye kamelbye@msn.com  Mobil 48258354

 

 


Her kan du leste ISFOs nyhetsbrev for 2022/23

Nyhetsbrev

 

 


 

Velkommen til Innherred Seniorforum!


Vil du bli medlem av Innherred Seniorforum? Medlemsskapet er livsvarig og koster bare 300 kr. Trykk på denne linken og fyll ut skjemaet og så er du medlem!


Innherred Seniorforum (ISFo) har som hovedmål å forbedre og berike tilværelsen for seniorgruppen 55+, og bidra til livsvekst for denne gruppen. Foreningen tar sikte på å møte seniorgruppens utdannings- og opplæringsbehov, samt gi tilbud der sosiale, kulturelle og helsemessige forhold blir ivaretatt. Foreningen eies og drives av medlemmene i henhold til vedtekter og de retningslinjer for drift som årsmøtet fastsetter.

Innherred Seniorforum skal:

 • Drives i samsvar med de mål som er nedfelt i vedtektene, og etter de føringer som Årsmøtet gir.
 • Drive og utvikle tjenester som bidrar til livsvekst for seniorgruppen 55+ i Frosta, Levanger, Verdal og Inderøy etter mottoet: Livsvekst gjennom medvirkning
 • Planlegge og sette i gang tiltak som medlemmene og seniorgruppen 55+ etterspør.
 • Ha fokus på å aktivisere seniorene og ivareta både sosiale, kulturelle og helsemessige forhold.
 • Tilby sine tjenester til hele seniorgruppen, uten hensyn til kjønn, sosial status, rase og politisk eller religiøs overbevisning.
 • Sørge for at organisasjonen blir godt synlig i de fire kommunene den omfatter, og arbeide for samarbeid med dem og med organisasjoner som det er naturlig å samarbeide med.
 • Finansiere virksomhetene med deltakeravgifter og ulike former for tilskudd.
 • Se etter muligheter for framforhandling av medlemsfordeler.

 

Medlemskontakt

Det skal holdes god kontakt med medlemmene ved:

 • Å bruke hjemmesida som en anvendelig informasjonskanal for medlemmer og interesserte for øvrig.
 • Utsending av nyhetsbrev i andre halvår til alle medlemmene.
 • E-post for alle våre arrangementer til våre medlemmer med registrert e-postadresse.
 • Korte informasjonssekvenser på seniortreffene, turene, kursene etc.
 • Å utarbeide ny info-folder
 • Kontakt med medlemmene via sosiale medier som Facebook
 • Utdeling av informasjonsmateriell og søknadsskjema om medlemskap til alle ikke-medlemmer som deltar på våre aktiviteter.
 • Aktivt arbeid for at alle våre aktiviteter får presseomtale.

Fleksibel transport: Nytt reisetilbud fra AtB i Trøndelag

Fra 1. august fikk vi et nytt reisetilbud i Trøndelag hvor vi kan bestille en tur basert på vårt reisebehov. Fleksibel transport følger ikke en fast rutetabell, men kjører innenfor bestemte soner og tider. Transporten kjøres med minibusser eller vanlige drosjer og du betaler bare bussbillettpris

Alle kan bruke fleksibel transport og det er ingen aldersgrenser eller andre restriksjoner.  Du kan velge mellom ulike mål for reisen, og bestille ut fra ditt behov. Målet kan for eksempel være kollektivknutepunkt, handlesteder eller kommunesenter. Ankomst- og avgangstider gir god korrespondanse videre med annen transport, eller passer med et servicetilbud som handel, idrett, kultur eller annet fritidstilbud. Det finnes tre typer fleksibel transport: fleksibel tilbringer, fleksibel service og fleksibel by.

Fleksibel service

Tar deg til og fra butikken, frisøren eller lignende på formiddagen, eller til og fra kultur og fritidstilbud på ettermiddag i enkelte kommuner. Tilbudet kjører på faste dager og tider på bestilling.

Fleksibel tilbringer

Tar deg til og fra annen rutegående trafikk. Tilbudet er tilknyttet konkrete avganger og ankomster for annet kollektivtilbud. Du må bo minimum 2 km. unna holdeplassen det bringes til.

Fleksibel by

I Steinkjer og Verdal vil den fleksible transporten være tilpasset reisemønstrene i en by. Tilbudet vil være bedre tilpasset de reisendes behov enn for eksempel en bybuss som kjører en fast rute til en fast tid. Du kan bestille fleksibel transport fra der du er til dit du skal innenfor en sentrumssone i hele åpningstiden mandag til fredag og lørdag.

Bestilling: Ring 02867 for å bestille reise.
Kontoret er åpent for bestilling fra 07.00 til 21.00 på hverdager, 09.00 til 20.00 på lørdager og 10.00 til 20.00 på søndager. Det anbefales å kjøpe billett på forhånd. Det gjøres enklest ved å laste ned AtB-appen og få billetten på mobil. Prisen for honnør innen 1 sone er 20 kr.

Du kan lese mer om ordningen på denne nettsiden: https://www.atb.no/fleksibel-transport/

 


 

Det er viktig å komme seg ut på tur!

Det er bra både for den psykiske og fysiske helsen. Vår egen Arvid Vada, leder gir deg her gode råd og forteller om turmuligheter i Inderøy, Verdal. Levanger og Frosta!

Bare trykk på bilde under så kommer en hilsen fra Arvid opp!


På tur med ISFO! Se video fra våre turer og aktiviteter!


Mange fine tilbud for seniorer!

Har du et tilbud du gjerne ville ha publisert på våre nettsider så kan du ta kontakt med ISFO for å høre om det er noen mulighet. 


Nå kan du legge til nettsiden vår som en app på mobilen din!

Nettsidene funger fint på mobilen og nå kan du også legge den til som en app slik at det blir lett å finne den. Her er oppskriften:

Dersom du har en Samsung eller annen Android-telefon

1) Åpne nettleseren og skriv inn nettadressen www.isfo.no slik at du finner Innherred Seniorforum

2) Trykk på menysymbolet (de tre prikkene) og velg «Add to Home screen» eller «Legg til på startside» på norsk.

3) Gi snarveien/appen navnet ISFO

4) Velg «ADD» i menyboksen om du vil den skal legge seg automatisk på hjemskjermen, eller «Touch and hold» hvis du vil plassere den manuelt akkurat der du vil ha den.

 

Dersom du har en iPhone fra Apple

1) Åpne nettleser (bruk nettleseren Safari, på iPhone fungerer det ikke med Google) på mobilen og skriv inn adressen www.isfo.no som er adressen du skal lagre

2) Trykk på menysymbolet, firkanten med pil, og sveip bortover til du ser «Legg til hjemskjerm»-merket.

3) Gi snarveien navnet ISFO

4) Vips – så har du laget snarvei til nettsiden (bakerst) på telefonen og du har fått nettsiden vår som en app

Nettsidene til ISFO vil nå bli som en app på mobilen din og du skal ha fått opp et symbol som viser appen.  På mobilen din så kan du flytte på plasseringen av appen. Hold fingeren på symbolet noen sekunder. Når den begynner å røre på seg, drar du den bare dit du vil ha den.

Nest gang du vil se på vår nettside så trykker du bare på symbolet for den nye appen og nettsiden kommer automatisk opp.

Dersom du har problemer med å få det til så spør noen som har gjort det før om hjelp, eller kom på vår nettkafe og få hjelp der.


 


 


Trivsel i hytteveggen på turen til Inderøy og Mosvik onsdag 26. juni 2019!

 


Velkommen på Innherred Seniorforums møter!

Interessante foredrag, godt oppmøte og et trivelig treff med kjente og ukjente! 

 

ISFO har over 1200 medlemmer!

Inneherred Seniorforum er i sterk vekst og nye medlemmer kommer til hver uke! Kjenner du noen som ikke er medlem, men som ville ha hatt glede av det? Inviter de til å ble medlem av ISFO. Det koster bare 300 kr for livsvarig medlemskap som vil gi deg mye glede!

Britt Søraker ble medlem nr 1000 og fikk blomster og omtale på møtet 13.3.2019

 


Kultur og Reise

I samarbeid med Verdal kino settes det opp utvalgte filmer kl 12.00 hver tredje tirsdag i måneden.

Andre aktiviteter:
Teaterturer til Trondheim og andre steder
1 til 2 langturer til utlandet
1 til 2 bussturer innen Norge

 


Nettkafe og Datastuer

Dersom du trenger hjelp til smarttelefon, nettbrett eller PC så er det bare å møte opp på en av våre nettkafeer!Vi arrangerer nettkafeer i alle de fire kommunene. Nettkafeene er åpne for alle og kan du ta med deg mobiltelefon eller nettbrett/PC og få hjelp. Vi har et samarbeid med skoleungdom som hjelper til på nettkafeene.


SeniorSmart

 

Vi har fått midler fra Helsedirektoratet til å utvikle SeniorSmart. Det er en app på mobiltelefon eller nettbrett der du vil få oversikt over alle arrangement for seniorer som du kan delta på. Kommuner, lag og foreninger kan legge inn sine aktiviteter, og alle som har appen kan se de ulike arrangementene og melde seg på. Last ned SeniorSmart på din egen mobiltelefon eller nettbrett fra Google Play eller AppleStore

 

 


 

Seniortreff

Seniortreff med interessante foredragsholdere!

Foredrag og kulturarrangementer, normalt hver første onsdag i måneden fra kl 12.00 og til 14.00. Arrangementssted veksler mellom kommuneneDet serveres kaffe med sosialt samvær på møtene.
Oppdatert program finner du på denne nettsiden

 


Studie og aktivitetsutvalg

Vi arrangerer mange forskjellige korte kurs og aktiviteter; som bil, juss, skatt, foto osv.
Et fast arrangement er seniorquiz siste mandag i måneden

 


Turopplegg og trim

Vi samarbeider med Nord-Trøndelag Turistforening gjennom veterangruppen «Innherred Turlag Veteranan» og arrangerer fotturer i nærmiljøet hver 2. og 4. onsdag i måneden.
Turene er på 5 – 10 km, med lokalkjente guider. Trivsel og sosialt samvær kombinert med fysisk aktivitet og naturopplevelser er kjennemerke for turene

 


Motivet til vår logo er hentet fra en mosaikkdekorasjon i en gate i den greske oldtidsbyen Olympos. Mosaikkdekorasjonen består av et skovlhjul. Skovlhjulet omformer og frigjør energi. Begge organisasjonene har en overordna målsetting om at seniorene skal oppleve livsvekst. Skal det foregå en vekst, vet vi at det kreves energi, og det symboliseres gjennom logoen.

 


Innherred Seniorforum har inngått et samarbeid med følgende naboforeninger:

Steinkjer Seniorforum

Stjørdal Seniorforum

Namdal Seniorforum

Vi er blitt enige om at medlemmene i de tre forumene er velkomne til å delta på alles arrangementer og turer. Trykk på navnet til foreningen og så kommer du til nettsiden og kan se arrangementene til naboforeningene