ISFo

Arkiv 2021


Årsmøte  7.4.2021

Saksliste for årsmøte i ISFO

 1. Godkjenne møteinnkalling og saksliste
 2. Valg av dirigent
 3. Valg av referent
 4. Velge 2 møtedeltakere til å underskrive møteprotokollen
 5. Årsmelding og regnskap
  1. Årsmelding 2020
  2. Regnskap 2020
 6. Innkomne forslag – vedtektsendringer – forslag vedlagt
 7. Innskudd for livsvarig medlemskap 
 8. Handlingsplan for 2021
 9. Budsjett for 2021
 10. Valg. (Hvem som er på valg fremgår av valgnemdas innstilling – Styrets forslag til valgnemnd framlegges på årsmøtet)
  1. Foreta følgende valg:
   a. styremedlemmer med to års funksjonstid
   b. blant styrets medlemmer velges styreleder for ett år
   c. to varamedlemmer velges hvert år.
   d. leder for hvert utvalg, med to års funksjonstid
   e. revisor og dennes stedfortreder velges hvert år.
   f. Valgnemnd på tre medlemmer og ett varamedlem, alle for to år. Blant nemndas medlemmer velges leder for ett år. Styret fremmer forslag på valgnemnd, som skal reflektere foreningens medlemsmasse og sørge for at medlemmer fra alle kommuner over tid er representert.

 

Årsmøtedokumenter

Årsmelding

Regnskap 1

Regnskap 2

Vedtektsendring

Handlingsplan 2021

Budsjettforslag 2021

Revisjonsberetning

Valgkomiteens innstilling


Det er igjen tid for et nytt digitalt seniortreff.  Onsdag 7.april, rett etter påske, kl. 12.00.

Husk at det er årsmøte kl 13.00 rett etter seniortreffet

Godt at vi har nettet til å møtes.

 

Denne gangen har vi fått mangeårig journalist i NRK, Jørn Haudemann-Andersen fra Steinkjer, til å snakke om et av sine syndlingstema:

 «Kornsirkler – verdens vakreste mysterium?»

 Haudemann-Andersen har studert kornsirkler i mange år og har vært flere ganger i England for å studere fenomenet. Han har også laget radioprogram om tema.

 

Uansett hva man mener, hvordan man snur og vender på det – ennå fins ingen bevis for at kun mennesker står bak kornsirklene i England.

Mange av kornsirklene er svære formasjoner, opptil 300 meter lange. Hva de forestiller varierer veldig, og så langt er det ikke oppdaget to som er like. 08.08.08 kom et tre hundre meter langt 8-tall i en Wiltshire-åker.

 

Spørsmålet er: Hvordan har de oppstått. Hvem har laget dem? Besøk fra verdensrommet?

Kanskje Jørn kan gi oss noen svar på onsdag 7. Han har i alle fall noen meninger om det. Dette blir spennende.  Logg deg på mobil, nettbrett eller TV  kl.12.00.

Velkommen til digitalt seniortreff onsdag 3. mars kl 12.00

Foredrag fra kl 12.00

Dagens seniortreff er om Den Gyldne Omvei. Vi er så heldige at vi har fått Einar Jakobsen og Astrid Aasen til å fortelle den fascinerende historien om hvordan begrepet ble til. Etter foredraget så blir det digital kaffe og samtale hvor også Einar Jakobsen deltar og kan svare på spørsmål.

Svært mange av dere har sett på de tidligere foredragene og en del har også vært med på digital kaffe. Har du ikke prøvd det før så er det bare å prøve. Det er bare å trykke på en link og så kommer dere automatisk til foredraget enten dere bruker en mobiltelfon, nettbrett, PC eller en nyere TV.

Foredraget med introduksjon varer totalt i 52 minutter

Her er linken dere må trykke på for å se foredraget:

Den Gyldne Omvei

 

Digital kaffe fra kl 13.00

Det er veldig hyggelig om så mange som mulig ble med på den digitale kaffen etter foredraget. Da må dere trykke på en ny link slik at alle som blir med kobles opp med lyd og bilde. Husk å svare ja/tillat dersom dere blir spurt om dere vil koble til med lyd og bilde. Den digitale kaffen åpnes fra kl 13.00.

Her er linken for å bli med på digital kaffe og en samtale etter foredraget.

Digital kaffe

 

Vi håper du setter pris på våre digitale tilbud. Dersom du ønsker det så kan du VIPPSe et beløp mellom 50 og 100 kr til ISFO slik at vi kan betale foredragsholdere og lage enda bedre tilbud.
VIPPS til Innherred Seniorforum er #123400.

 

 

Hei

Velkommen til digitalt seniortreff onsdag 3. februar kl 12.00. Denne gangen kommer Jostein Holmen og Hildegunn Eggen til oss med foredraget Olav Duun – helse og sjukdom. Foredraget er basert på Josteins bok Dagar til å leve, dagar til å døy: Med doktorblikk på helse og sjukdom i Olav Duuns dikting.

Det blir et interessant foredrag om sykdom og pandemier før i tida ved Jostein Holmen og opplesning fra Duuns bøker ved Hildegunn Eggen. Jostein og Hildegunn har laget dette opplegget spesielt for dere!

Etter foredraget blir det digital kaffe sammen. Finn deg en kaffekopp og bli med på samtalen, Jostein blir også med og kan svare på spørsmål.

Sist vi hadde digitalt seniortreff var det hele 210 som koblet seg opp og hørte på foredraget. Mange hørte det nok også sammen med andre (ektefelle, samboer eller venner) slik at det sannsynligvis var over 300 som fikk det med seg. På den digitale kaffen etterpå deltok 24 personer.

 Det er veldig enkelt å bli med. På onsdag morgen får dere en ny epost med 2 linker. Den ene  linken er til foredraget og den andre til den digitale kaffen etterpå. Det er bare å trykke på linken dere får på onsdag så blir dere med!

Beste hilsen

ISFO

Velkommen til digitalt seniortreff onsdag 6. januar 2021 kl 12.00!

Vi håper så mange som mulig blir med på vårt digitale seniortreff. Vi har vært så heldige å få Roger Rein til å gi oss et tilbakeblikk på spesielle hendelser i 2020

Roger Rein, ansvarlig redaktør i Innherred, har et nært forhold til Armenia. Da han ble utfordret til å holde et foredrag med et tilbakeblikk på 2020, valgte han å snakke om krigen mellom Armenia og Aserbajdsjan i fjor høst. Rein har flere besøk bak seg i dette området og har personlige bekjente som deltok i krigen i Nagorno-Karabakh. Dette blir en personlig betraktning rundt det som skjedde i et område som ikke ligger så langt unna oss, men samtidig ukjent for de fleste av oss.

Tittelen på foredraget er «2020 – og krigen jeg aldri glemmer».

På onsdag formiddag vil alle medlemmene i ISFO få tilsendt en epost med en link til foredraget. Det er bare å trykke på linken dere får tilsendt og så blir dere automatisk koblet opp enten dere bruker mobil, nettbrett eller en PC. Foredraget starter kl 12.00 presis og varer til ca 13.00.

Dersom du ønsker å ta en digital kaffe eller snakke sammen med andre så kan du etter foredraget koblet deg opp på en annen link til videokonferansesystemet Zoom så blir du koblet opp sammen med mange andre. Begge linkene får du i eposten på onsdag.

Velkommen på onsdag 6.1.2021 til både foredrag og eventuelt digital kaffe/samtale!

Nyttårshilsen

ISFO

Bildet:
Redaktør Roger Rein sammen med Nikol Pashinyan, statsminister i Armenia.