ISFo

Årsmøte

Invitasjon til seniortreff 4.mars på Stiklestad NKS kl.12.00

 

Årsmøte i Innherred Seniorforum 4. mars 2020 kl 13.30

Det kalles inn til årsmøte
Onsdag 4. mars 2020 på Stiklestad Nasjonale Kultursenter. Møtet starter like etter seniortreffet samme dag.
Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest 15. februar. Fullstendig sakliste og årsmøtedokumenter du her:

Årsmelding

Balanseregnskap

Resultatregnskap

Handlingsplan

Valgkomiteens innstilling

Revisjonsberetning

 

Saksliste for årsmøte i ISFO 4.3.2020

 1. Godkjenne møteinnkalling og saksliste
 2. Valg av dirigent
 3. Valg av referent
 4. Velge 2 møtedeltagere til å underskrive møteprotokollen
 5. Årsmelding og regnskap
  1. Årsmelding 2019
  2. Regnskap 2019
 6. Innkomne forslag
 7. Innskudd for livsvarig medlemsskap kr 300
 8. Handlingsplan for 2020
 9. Budsjett for 2020
 10. Valg
  1. Leder for 1 år
  2. 2 styremedlemmer for 2 år
  3. 2 varamedlemmer for 1 år
  4. 3 utvalgsledere for 2 år
  5. Revisor og dennes stedfortreder for 1 år
  6. Medlem av valgnemda 

Styret

Husk årsmøte 2019 onsdag 13. mars 2019 på Stiklestad

                                                                                                                      

Til medlemmene,

 Det vises til e-post til medlemmene 10. februar og annonse Innherred 9. februar om

Årsmøte onsdag 13. mars 2019 på Stiklestad Nasjonale Kultursenter. Møtet starter like etter seniortreffet samme dag.            

Sakliste:

Behandle og fatte vedtak i følgende saker:

 1. Godkjenne møteinnkalling og sakliste.
 2. Valg av dirigent.
 3. Valg av referent.
 4. Velge to møtedeltakere til å underskrive møteprotokollen.
 5. Årsmelding/Regnskap.
  1. Årsmelding 2018
  2. Regnskap 2018
 6. Innkomne forslag
 7. Innskudd for livsvarig medlemskap. Forslag fra styret uendret kr 300.
 8. Handlingsplan for 2019
 9. Budsjett for 2019
 10. Valg
  1. Leder for 1 år
  2. 2 styremedlemmer for 2 år
  3. 2 varamedlemmer for 1 år
  4. 2 utvalgsledere for 2 år
  5. Revisor og dennes stedfortreder for 1 år
  6. Medlem i valgnemnda for 4 år

Levanger         18.februar 2019

Rudolf Holmvik

Styreleder

 

Årsmøtedokumenter

Årsmelding 2018

Årsregnskap 2018

Årsmøte 2019_handlingsplan

Budsjett 2019

Årsmøtet 2019 _Valgkomite

 

 

 

 


Arkiv

Årsmøte 7.3.2018:
Protokoll kan du laste ned her:

Protokoll årsmøte 7.03.2108