ISFo

SeniorSmart

SeniorSmart er et prosjekt som skal lage enkle løsninger på mobiltelfon og nettbrett slik at seniorer kommer seg letter ut på aktiviteter og derved motvirker ensomhet.

Prosjektet har støtte fra Helsedirektoratet og Det Nasjonale Velferdsprogrammet

Du kan lese mer om prosjektet her