ISFo

Styreinfo

Fra styret

Møteplan for styret i 2020


 

 


Om nettsidene

Innherred Seniorforum har oppdatert sine nettsider. Adressen er nå www.isfo.no slik at den er lett å huske. Du kan bare skrive isfo.no i nettleseren og så kommer du atomatisk til de nye sidene.

All epost om aktiviteter blir automatisk publisert på den nye nettsiden.

Vår kommunikasjon med medlemmene foregår helst via epost da det er enkelt og nesten gratis for oss. Et vanlig brev koster 16 kr i frimerker og med over 1000 medlemmer så blir det dyrt om vi skal sende ut vanlig brev til alle. 90 % av medlemmene har epost og dersom du kjenner noen som ikke har det så får de hjelp til å skaffe seg det og bruke epost på noen av våre nettkafeer.

Noen få som har epost har problemer med at de ikke får epost fra oss. Det kan skyldes at vi har regstrert feil epostadresse eller at eposten fra oss har havnet i søppelboksen. På nettsiden finner du et skjema for å oppdatere adressen. Vi anbefaler også at du sjekker søppelposten. Det er en mappe som heter søppel, uønsket epost eller spam. Den har ulike navn etter hvilket epostsystem som du bruker. Dersom du finner en epost fra oss i søppelkassen så bare peker du på den og drar den til inn-boksen din. Systemet vil da etterhvert lære at det ikke er søppelpost. Det går også an å gå til innstillinger og velge at epost fra innherredseniorforum er ønsket så er problemet løst. Dersom du får problemer med det spør noen om hjelp!

ISFos Facebookside finner du på denne adressen: https://www.facebook.com/innherredseniorforum Nettsidene er integreret med Facbook slik at det som blir lagt ut på vår Facebook-side også automatisk kommer på nettsiden.

Merk at du trenger hverken Facbook eller epost for å få informasjon fra oss, du finner alt på den nye nettsida!

Vi håper du får glede av de nye nettsidene og at det blir lett å finne informasjon fra oss. Dersom du har ønsker om ting vi burde ha lagt ut på nettsidene eller forslag til endringer så er det fint om du sender en epost om det til nettgruppe@innherredseniorforum.no

Det er også mulig å gi kommentarer på Facebook eller i kommentarfeltet under de enkelte arrangementene.

Velkommen til å bruke de nye nettsidene!

Vennlig hilsen

Inherred Seniorforum v/nettgruppen