ISFo

Historien

Historien om Innherred Seniorforum

Eldrehøgskolen i Levanger (EHS)/Innherred Seniorforum (ISFo)

-etablering og drift

 

Ivar Risberg og Arvid Vada


Innledning

Per Endresen og Ivar Risberg ble sommeren 2016 forespurt av leder i Innherred Seniorforum om å skrive historien til organisasjonen. Det er ved mange anledninger ønskelig å ta historiske tilbakeblikk, men detaljgraden på presentasjonen vil variere. Derfor valgte vi å lage flere presentasjoner.

 

1.Hovedskriftet.

En detaljert beskrivelse av historien til organisasjonen.

2. Organisatoriske milepæler.

En konsentrert oppstilling på en side over organisatoriske endringer.

3. Powerpointpresentasjon

En forenklet presentasjon av historien om EHS/ISFo.

 

Per Endresen ble i november 2016 rammet av en øyesykdom, som førte til at han ble blind på begge øynene. Det var håp om at Per skulle få synet tilbake, og det Ivar skrev, ble i begynnelsen drøftet med Per. Men sykdommen utviklet seg til det verre, og Per ble gradvis svekket og døde uventet den 16. mars 2017.

Ivar fikk også store problemer med å fullføre beretningen på grunn av sykdom. Arvid Vada tok på seg oppgaven som medskribent og har stått for det meste av sluttredigeringen.

Levanger 8. juni 2017

Ivar Risberg Arvid Vada


Kilder:

  1. Jon Hilmo skrev i sin tid historien om interimsperioden (1995 – 2000). Mye av det som er skrevet, er hentet fra manuset til Jon Hilmo
  2. Møteprotokoller: Eldrerådet og Levanger kommunestyre
  3. Egen organisasjon sine årsmøteprotokoller, styreprotokoller og saksdokument.

Innhold

Innledning

Forord

Interimsperioden 1995 – 2000

Sprikende konklusjoner

Stiftelse av ny organisasjon

Etablering – Perioden 2000-2004

Strategisk tenkning og omorganisering 2005 – 2010

Fra kommunal til interkommunal virksomhet

Virksomhetsområder

Utvalg for seniortreff

Utvalg for trim/turopplegg

Utvalg for studie og aktivitet

Utvalg for kultur

Prosjekt

Nøkkelsaker

Økonomi

Medlemskap

Styre- og utvalgsarbeid

Navn på organisasjonen

Organisasjonens bruk av logo

Visjoner som brast

Innherred Seniorbedrift BA

Staup – framtidig studiesenter

Nye tanker og ideer – veien videre 2011 – 2016

Seniorkonferansen

Seniorundersøkelsen

Strategikonferansen

Vedlegg

Styremedlemmer og utvalgsledere perioden 2000 -2016

Seniortreff

Trim/turopplegg

Filmer

Reiser