ISFo

Etablering – Perioden 2000 – 2004

Etablering – Perioden 2000-2004

Styret startet umiddelbart etter stiftelsen med å planlegge, tilby og gjennomføre virksomhet. Men det skulle ta tid før aktiviteten nådde opp mot det nivå som interimutvalget hadde skissert. Det viste seg at det ikke var noen etterspørsel i eldregruppen etter fagstudier på høgre nivå. Dermed bleknet samarbeidet med Høgskolen, og profilen på Eldrehøgskolen endret seg. I tillegg var det ingen grunnkapital, så det ble en oppstart på «bar bakke».