ISFo

Stiftelse av ny organisasjon

Stiftelse av ny organisasjon

Det nyvalgte styret fremmet forslag om å stifte en frivillig medlemsorganisasjon, med eget styre og økonomi, uavhengig av kommunen. I åpent møte 10.10.2000 ble vedtekter for Eldrehøgskolen i Levanger vedtatt, og medlemsorganisasjonen Eldrehøgskolen i Levanger (EHS) ble formelt stiftet. På møtet tegnet det seg 14 medlemmer. Årlig kontingent ble satt til kr. 100,-. Eldrerådet skulle være representert i styret med ett medlem. Som styre ble følgende valgt:

Leder Knut Aalberg

Styremedlemmer:

  • Hans Fredrik Donjem
  • Asgjerd Valstad
  • Åshild W. Selmer
  • Annar J Johansen
  • Lajla Eidsvik
  • Håkon Hals (valgt av Eldrerådet)

Varamedlemmer:

  • Hans Berg og Einar Weiseth