ISFo

Styre- og utvalgsarbeid

Styre- og utvalgsarbeid

 

Diagrammet viser at det i ISFo perioden 2001 – 2016 samlet er utført inntil 12.500 dugnadstimer. I dette tallet inngår alle som har hatt en lederoppgave knyttet til ISFo sine virksomheter.

ISFo er begunstiget med å ha lett tilgang på tillitsvalgte. Mange seniorer er villige til å ta på seg tillitsverv når de er i overgangen fra yrkesaktivt liv til pensjon. Tabellen nedenfor viser deltakerantallet på ISFo sine virksomheter. Fra 2010 har antallet deltakere årlig vært i overkant av 2000.