ISFo

Medlemskapital

Av diagrammet leser vi utviklingen av egenkapitalen fra starten og fram til i dag. Fall i egenkapitalen i 2011 skyldes driftsunderskudd.

Med en egenkapital på over en halv million, vil de fleste hevde at ISFo har en solid økonomi. Vokser medlemstallet fortsatt i samme takt som nå, vil det om 2-3 år være 1000 medlemmer. Vi vil da være en av de største medlems-organisasjonene i distriktet. Organisasjonen må stille nye krav til seg selv. Styret må være på offensiven, tenke nytt og ikke være redd for å gå nye veier. ISFo sin «gode» økonomi tillater det. Lener vi oss tilbake og lar de pengene som er tilført organisasjonen, bli en sovepute, vil veksten opphøre. Det må ikke skje. ISFo er den klart største senior- organisasjonen i distriktet. Det er en posisjon vi må utnytte for en positiv utvikling både i kvantitet og kvalitet.