ISFo

Organisasjonens bruk av logo

Organisasjonens bruk av logo

EHS

ISFo

Logoen var vinnerutkastet i en konkurranse som ble lyst ut på en videregående skole. Logoen viser læreboka som ligger åpen med en kongrovev, men som er hentet fram igjen for fornyet læring.

Motivet er hentet fra en mosaikk-dekorasjon i en gate i den greske oldtidsbyen Olympos. Mosaikk-dekorasjonen forestiller et skovlhjul. Skovlhjulet omformer og frigjør energi. Organisasjonen har en overordna målsetting om at seniorene skal oppleve livsvekst. Skal det skje vokster, vet vi at det kreves energi, og det symboliseres gjennom logoen.

Denne logoen ble vedtatt og tatt i bruk etter årsmøtet 2006.