ISFo

Regnskap og revisjon

Regnskap og revisjon

I 2005 valgte organisasjonen å kjøpe et regnskaps-program for å utføre regnskapsfunksjonen selv. Sigurd Børsting var regnskapsfører da som nå. Ordningen har fungert til det aller beste for organisasjonen, som er blitt spart for en betydelig utgiftspost til regnskapsføring. Regnskapsprogrammet gjør det mulig å ta ut egne driftsregnskap og sette opp budsjett for hver virksomhet. Denne muligheten legger grunnlaget for en god økonomistyring.

Systemet gjør det enkelt å omforme tall til grafer. Grafene er lettere å lese enn tall og de gir en bedre oversikt.