ISFo

Seniorkonferansen

Seniorkonferansen

I forbindelse med 1000-årsjubileet i 2011 arrangerte Levanger kommune, i samarbeid med Innherred Seniorforum, konferansen «Seniorenes rolle i samfunnet før, nå og i framtida! Seniorene – et skjult samfunnsgode?»

Innherred Seniorforum var representert i programstyret med fem medlemmer.

Ca 90 personer fra hele landet deltok på konferansen, som gikk over to dager i september med to tema: «Historien og kjønnsrollene» og «Samfunnsrollen». Konferansen har ikke mindre aktualitet i dag enn for seks års siden.

Det var lagt opp et allsidig og interessant program for konferansen:

Når

Tema

Foreleser

7. sept. 2011

Tema: Historien og kjønnsrollene

Konferansier begge dager

Roger Rein, Redaktør i L-A

0945 – 1000

Velkommen

Robert Svarva, Ordfører i Levanger

1000 – 1015

Åpning

Inge Ryan, Fylkesmann i N-T

1015 – 1100

Seniorrollen før og nå, samfunnsendringer, aldersblokker i dagens samfunn, ung/eldre-relasjoner

Svein Olav Daatland, NOVA

1130 – 1215

Den søte alderdom?”

Svein Olav Daatland

1215 – 1300

Den tredje alder! Det glade og forpliktende liv

Ingeborg Moræus Hanssen

1400 – 1500

Helse – trygghet/selvtillit (redselen for å glemme)

Sigurd Sparr

8. sept. 2011

Tema: Samfunnsrollen

0830 – 0915

Hvordan er det å være eldre i dag?

Hvilke utfordringer gir det kommuner og stat?

Ferske resultater fra Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag

Jostein Holmen, HUNT

0915- 1000

«Seniorenes klokskap – en gruppe med vett til overs?»

Wenche Frogn Sellæg

1030 – 1115

Sikkerhet og trygghet for eldre i samfunnet

Birger Andreas Myrstad

1115 – 1200

Seniorene som samfunnsgode

Framtidsrollen og samfunnsrollen for seniorene framover?

Hvordan kan seniorer hjelpe seniorer i framtiden?

Astrid Nøklebye Heiberg

1300 – 1330

Framtidens arbeidsmarked – hvorfor er det så viktig å beholde seniorene?

Bjarne Håkon Hanssen

1330 – 1415

Seniorundersøkelsen i Nord-Trøndelag i 2011 – noen resultater

Håkon Sivertsen

1415 – 1500

SENIORKONFERANSENS HOLMGANG” – en paneldebatt om:

Statens og kommunenes dilemma: Mange eldre lever lengre enn tidligere. Hvordan kan man tenke og hvordan kan man organisere seg? Hva må evt. gjøres og når?

Eldrebølgen” – fra problem til muligheter!

Deltakere: Forelesere og politikere

Roger Rein

1500 – 1515

Avslutning med oppsummering

Roger Rein