ISFo

Strategikonferansen

Strategikonferansen

Med 150 – 160 nye medlemmer både i 2009 og i 2010 var medlemsveksten veldig stor i denne perioden. Dessuten hadde antallet eldre medlemmer økt mye i løpet av de ti årene som hadde gått siden stiftelsesmøtet.

Disse to faktorene førte til at styret ønsket å finne ut om organisasjonens aktivitetstilbud burde utvides/endres for å møte behov/ønsker hos medlemmene. Det ble derfor gjennomført en intern konferanse i november 2011, der 16 av våre daværende og tidligere tillitsvalgte møtte for å drøfte hvordan ISFo skal arbeide for å nå hovedmålet: «Å forbedre og berike tilværelsen for seniorgruppen 55+, og bidra til livsvekst for denne gruppen.»

Med utgangspunkt i bl.a. Seniorundersøkelsen og Nasjonale seniorkonferanse var hensikten med strategikonferansen å identifisere framtidige arbeidsoppgaver for Innherred Seniorforum.

Strategikonferansen bekreftet i hovedsak at vi bør fortsette med de samme arbeidsoppgavene som tidligere. Dessuten ble vi anbefalt å styrke kursvirksomheten, gi et tilbud til praktisering av nyervervet kunnskap etter kursene våre og iverksette en del praktiske gruppeaktiviteter. Som en konsekvens av dette opprettet styret to nye utvalg, studieutvalget og aktivitetsutvalget.

Studieutvalget utarbeidet kursplaner praktiske og teoretiske kurs. Men ingen av tilbudene ble iverksatt grunnet manglende interesse.

Aktivitetsutvalget annonserte samtalegrupper engelsk, fransk og tysk samt sanggruppe. Alle gruppene fikk svært liten oppslutning, og døde ut etter kort tid.

Både studieutvalget og aktivitetsutvalget ble nedlagt.

Etter 2012 har imidlertid mange nye aktiviteter fått god oppslutning: Quiz, Før ambulansen kommer, Bilførerkurs for 65+, Nettkafe, Bridge’

Styret oppfordres til å på nytt ta kontakt med kommunene med tanke på samarbeid for å klargjøre hvilke tjenester’