ISFo

Prosjekt

Prosjekt

Det er gjennomført flere prosjekt i samarbeid med kommuner, fylkeskommune, lag og organisasjoner. Prosjektene er finansiert med særskilt tildelte midler.