ISFo

Seniorundersøkelsen

Seniorundersøkelsen

2010-2011

I samarbeid med Trøndelag Forskning og Utvikling (TFU), tok Innherred Seniorforum i 2009 initiativ til gjennomføring av en undersøkelse blant et representativt utvalg av innbyggerne over 55 år i Steinkjer, Frosta, Inderøy, Mosvik, Verdal, Levanger og Frosta.

Formålet med undersøkelsen var å avklare forhold som kan bidra til å gi seniorene bedre fysisk og mental helse. Se side 28.

Det foreligger en fyldig presentasjon av prosjektet