ISFo

Seniortreff

Seniortreff

Seniortreff 2005

24.01. Kenny Kvernmo: Banktjenester

28.02. Kjersti Gjermstad: Kosthold og Helse

04.04. Gunnbjørg Grendal: Hjelpemiddelsentralen

05.10. Magnar G. Huseby: Moderne seniorpolitikk – deltakelse og innflytelse

02. 11. Inger Dehli: Arv og skifte

07. 12. Leiv Ramfjord: Barneviser/regler/rim


Seniortreff 2006

Januar Johan A. Varmedal: Hva skal du bli når du blir gammel?

Februar Einar Vanvik og Elin Aune: Helstjenester for eldre – status og utfordringer fra kommune til region

Mars Gunnar Jarle Sorte: Livskvalitet og grønt miljø

April Marvin Wiseth: Er Stor-Trøndelag liv laga

Mai Kjell Derås: Vår praktfulle natur- en digital reise i trøndersk natur

Oktober Oddbjørn Nordset: Alt var så mye bedre før i tiden – samfunnsutvikling i perspektiv

November Kjell Minsås: De Verdalske befæstninger

Desember Kjell Vang: Pasientrettigheter – bedre kvalitet for hvem?


Seniortreff 2007

03.01. Knut Jørgen Nonstad: Jakob Weidemann – Liv og Arbeid

07.02. Per Anker Johansen. Gamle Levanger

07.03. Asbjørn Norberg: Hvilken betydning har infrastrukturen for samfunnsutviklingen i Trøndelag?

11.04. Bjarne Håkon Hanssen: Norge trenger alle – Om utfordringer i arbeidsmarkedet

02.05. Øystein Walberg: Verdalsraset – en katastrofe for vel 100 år siden

06.05. Andreas Lunnan og Kåre Jessen: Viser og vers

03.10. Besøk ved Falstadsenteret – orientering og omvisning

07.11. Arne Sandnes: De eldres plass i samfunnet – før og nå

05.12. Audun Myskja: Livsglede til eldre år


Seniortreff 2008

05.01. Per Aunet: Besteforeldreaksjon for bedre klima

03.02. Gerd Janne Kristoffersen: Arbeidslivspolitikk i et sen.persp.

03.03. Roar Arntzen: St Olavs Hospital

11.04. Erik Stai: Papirets historie

06.05. Per Steinar Råen: Foredrag ved besøk på Stiklestad

04.09. Anna og Per Vatn: Muustrøparken og besøk i Røsberga

05.10. Andreas Lunnan: Brukerens møte med helsetjenesten

08.11. Leiv Ramfjord og Sverre Krüger: Paul Okkenhaug 100 år: Bilder, ord og toner

14.12. Ivar Leveraas: Seniorpolitiske utfordringer


Seniortreff 2009

07.01. Odd Arild Brenne: Koffer itj?

04.02. Anne Myhr: Ombud for respekt og verdighet

04.03. Einar Haugan: Martnashistorie

01.04. Sara Birgitte Øfsti: Fortellerkunst

06.05. Per Steinar Raaen: Arkeologi, funn og Stiklestadir

03.06. Logtun kirke, Tinghaugen og Myraune gård

07.10. DNBNor orienterer

04.11. Idar Kjølsvik: Trøndertro

02.12. Juletreff


Seniortreff 2010

06.01. Per Egil Hegge: Livet som korrespondent

03.02. Inge Eidsvå: Om lesningens velsignelser, farer og fryd

03.03. Thor Øistein Endsjø: Mosjon og fysisk aktivitet for seniorer

07.04. Sven Svebakk: Blir humoren bedre med åra?

05.05. Svein Volle: Om Arne Garborg og Jærbøkene hans

02.06. Besøk på Tautra, klosterruinene og nonne-klosteret

06.10. Besøk på Stiklestad kulturhus

Arne Espelund: Jernvinne i Midt-Norge og i Stiklestadir

Eskil Følstad: Hvordan en tenker seg et slikt hus brukt i gammel tid

03.11. Wolfgang Plagge: Ole Bull, R. Schumann og Bj.Bjørnson

01.12. Sigurd Sparr: Hva er godt liv som gammel?


Seniortreff 2011

05.01. Willy Ustad: Rettsoppgjøret ut fra et kvinneperspektiv

02.02. Professor emeritus Torbjørn Helle: Kalenderen og timen

02.03. Åse Folkvord: Vikingekvinnene, hvordan levde de?

06.04. Lars Stenvik: Et gløtt av verdenskulturarven

04. 05. Wenche Frogn Sellæg: Glemskhet og livskvalitet

01.06. Besøk på Inderøy. Rostad-historien

05.09. Industriaktivitet i Åsenfjord området

02.11. Edvard Hoem: Europearen Bjørnstjerne Bjørnson

07.12. Anton Hegdal: Livskvalitet og verdighet, hverdagsetikk.


Seniortreff 2012

04.01. Johan J Jacobsen: Humor i politikken

01.02. Gry Nergård: Er eldre spesielt lettlurte?

07.03. Nils Arne Eggen: Godfoten for seniorlaget

02.05. Sigrun Slapgard: Historia som fann meg

06.06. Omvisning Kværner/Verdal Industripark

05.09. Per Anker Johansen: Gruvedrift som for alltid forandret Ytterøy

03.10. Øystein Walberg: Verdalsraset

07.11. Ambreen Pervez: Islam på norsk

05.12. Hildegunn Eggen: Olav Duun


Seniortreff 2013

09.01. Ole O Moen: USA-valget 2012

06.02. Gerd Søraa: Utgått på dato

06.03. Arild Bye: Kristofer Uppdal

03.04. Unni Steinsmo: Kvinner og ledelse

02.05. Lars Myraune: Eldst på tinget. Frostaasjonal kunstner

04.09. Magnhild Folkvord: Fredrikke Qvam – feminist og stemmerettsstrateg

02.10. John Arne Moen: Etter valget – en politisk analyse

06.11. Ingeborg Moræus Hanssen: Den tredje alder

04.12. Inge Ryan: «Fylkesmann på hjemmebane


Seniortreff 2014

08.01. Odd Einar Dørum: Grunnloven 200 år

04.02 Kai Lennert Johansen: Alf Prøysen 100 år

05.03. Oddveig Storstad: Sodd er ikke kjøttsuppe

02.04. Ragnar Evenstad/Hildegunn Eggen: Johan Falkberget

07.05. Torbjørn Færøvik: Stormakten Kina – venn eller fiende

04.06. Bård Toldnes: Bilismen i Norge

03.09. Terje Nordby: Myter

01.10. Asbjørn Krokstad: Aldersavhengig hørselsvekking og høreapparater

05.11. Anne Sender: Vår jødiske reise

03.12. Åshild Ulstrup: Den norske folkesjela


Seniortreff 2015

07.01. Finn Wagle: Landssvikoppgjøret

04.02. Andreas Lødemel: Hamsund, Markens Grøde og Bibelen

04.03. Geir Egil Larsen: Folkemusikeren Hilmar Alexandersen

08.04. Inger Granby: Utvandring til Amerika

06.05. Einar Lunde: Møte med Mandela og Tutu

03.06. Torvald Sund: Kunst, spel og identitet

02.09. Helge Hognestad: Kristendom for en ny tid

08.10. Bjarne Håkon Hansen: «Kommunevalget 2015

04.11. Gunnar Winther: Framtidas gravplasser

02.12. Hans Olav Løkken: Armfeldt i Innherred


Seniortreff 2016

06.01. Thor Gotaas: Et muntert blikk på norsk skihistorie

03.02. Gudmund Hernes: Generasjonen som traff planken

02.03. Torbjørn Skjerve: Golden Trondheim Bridge

06.04. Rolf Diesen: Den klassiske musikken i dag og i går

04.05. Nils Nordberg: 50 år på lufta

01.06. Frode Fjellheim: Med joik som utgangspunkt

07.09. Turid Hofstad: 1030-2030 Norge i tusen år

05.10. Reidar Almås: Bærekraftig landbruk og levende bygder i et barnebarnsperspektiv

02.11. Steinar Krogstad: Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT)

12.12. Marianne Meløy: Marianne møter seniorene