ISFo

Virksomhetsområder

Virksomhetsområder

Selv om organisasjonen har hatt flere selskapsformer, så har den interne organiseringen vært ganske uforandret. Allerede i 2004 valgte styret å dele inn tilbudene i virksomhetsområder; en organisasjonsstruktur som er oversiktlig og ryddig. Den gir styret god kontroll og styring med virksomhetene, både driftsmessig og økonomisk. Virksomhetsutvalgene arbeider selvstendig, men rapporterer til styret. Utvalgsmedlemmene oppnevnes av styret. Utvalgslederne møter i styremøtene, og får da tilbakemelding fra styret på forslag til planer og aktiviteter. Ordningen bidrar til å kvalitetssikre tilbudene.

Som eksempel vises organisasjonskart for 2008. Hvilke virksomheter som står på programmet, varierer fra år til år.