ISFo

Utvalg for kultur

Utvalg for kultur

Utvalget har arrangert flere seniorutviklingskurs. Kursene hadde som målsetting å gjøre senioren forberedt på pensjonisttilværelsen, og tar for seg sentrale tema omkring kosthold, helse og økonomi. Kursene ble evaluert av deltakerne. Evalueringen viste at deltakerne var svært godt fornøyd med opplegget og de foreleserne som ble benyttet.

+Utvalget planlegger og gjennomfører en rekke reiser og kortere turer i samarbeid med profesjonelle turoperatører. Turene har kulturelle og sosiale formål.

Se oversikt over arrangerte reiser, vedlegg side 46.

Det arrangeres Seniorkino i Levanger kino hver andre onsdag i måneden. Filmene velges ut av ISFo’s kinoutvalg og Levanger kino.

Se oversikt over viste filmer, vedlegg