ISFo

Utvalg for studie og aktivitet

Utvalg for studie og aktivitet

I en periode 2006 – 2013 var etterspørselen etter datakurs meget stor. Det var mange seniorer som ikke hadde brukt data, men som innså at det i dagens samfunn er behov for å mestre bruken. Kursene ble arrangert av Nordnorsk Pensjonistskole med Eldrehøgskolen/ISFo som teknisk arrangør.

Etter hvert ble datakursene avløst av seniornettforening. Seniornett er en sentral organisasjon som yter hjelp og bistand til den enkelte datakunnskaper, og de oppdateres på nye ting og får hjelp til å løse problemer. dersom han/hun står fast i et problem. Foreningen kan også etablere klubber som tar i bruk data i forbindelse med foto, slektsgransking mm. I klubben utveksler deltakerne

Det gjennomføres nettkafe i Inderøy, Verdal, Levanger og Frosta med hjelp av elever fra ungdomsskole, videregående skoler og frivillige.

Det ble arrangert hele 113 datakurs med i alt 1360 deltakere.

Dessuten er det gjennomført en rekke kortere kurs og aktiviteter: Seniorutviklingskurs, skrivekurs, data, foto, fotobok, slektsgransking, skatt, jus, bilkjøring, seniorquiz, fortellerkurs, førstehjelp, slektsgransking, litteratur mens vi venter på at ambulansen kommer, sanggruppe, samtalegrupper i fremmede språk, møteplasser for demente, nettbrett og smarttelefon, kulturkvelder.