ISFo

Utvalg

Utvalg for 2017

Revidert 10.3.2017


Seniortreff

seniortreff@innherredseniorforum.no

Leder: Ellen Løvli   ellenlov@online.no    48 24 83 42

Medlemmer: Olav Norberg, Berit Falch Buvarp, Gerd Talsnes Heggdal, Olav Vigtil, Kristin Mahle


Kultur (Kino, reiser o.l.)

kultur@innherredseniorforum.no

Leder: Eystein Sundal     eystein.sundal@outlook.com     95 23 52 15

Medlemmer: Karin T Jensen, Helge Størseth, Reidar Sjøbakk, Brit Norberg


Trim / Turopplegg

trimtur@innherredseniorforum.no

Leder: Arvid Vada   arvid.vada@ntebb.no    48 09 41 34

Medlemmer: Åshild Weche Selmer, Inger Marie Holberg, Svein Aurstad Fra Innherred turlag: Kjellrunn Skjerve, Johan Austeen, Jon-Otto Leifseth, Erling Thorhus


Studie og Aktivitetsutvalget

studie@innherredseniorforum.no

Leder: Kjetil Vatn    kjetil.vatn@ntebb.no      90 08 87 94

Medlemmer: Asbjørn Johnsen, Solveig Lund, Kari Elise Kristiansen


Seniornett Innherred

nettgruppe@innherredseniorforum.no

Leder: Roald Bergstrøm     roald.bergstrom@gmail.com      93 43 50 94

Medlemmer: Asbjørn Johnsen, Gunnar Sørslett, Johannes Sollid, Svein Gunnar Råen, Elisabeth Gustad Ulekleiv, Randi Furunes, Anne Mille Røttereng