ISFo

Arkiv 2017

 

Nyhetsbrev høsten 2017

På årsmøtet i mars takket vi av styremedlemmene Randi Foshaug og Arvid Vada for deres arbeid i styret.  Arvid har sittet i styret i mange år, og fortsetter som leder for utvalg for Trim/Tur. Som nye styremedlemmer ble valgt AnneBrit Skjetne og Reidar Vandvik, begge fra Levanger. Som nye varamedlemmer fikk vi Berit Buvarp fra Inderøy og Tor-Finn Granlund fra Verdal. Erik Stai ble gjenvalgt som leder.

Sigurd Børsting er ikke medlem av styret, men han gjør en meget verdifull innsats som vår kasserer og regnskapsfører.

Fullstendig liste over tillitsvalgte finnes i brosjyren som legges ved.

Det er et jevnt og gledelig tilsig av nye medlemmer. Styret tolker det som at det settes pris på det vi driver med. Statistikken pr november 2017 viser at vi nå er 908 medlemmer, en netto økning på 64 siden nyttår. Medlemmene fordeler seg slik mellom kommunene:

 • Levanger  593
 • Verdal 173
 • Inderøy 72
 • Frosta 42
 • Andre 28

Ikke alle medlemmene har epostadresse, statistikken viser at det gjelder 79 personer, eller litt under 9 % av medlemmene. Disse går glipp av den informasjon styret og utvalgene jevnlig (nesten ukentlig) sender ut om våre arrangementer. Dersom det er noen som mottar dette nyhetsbrevet som vanlig post, og har epostadresse, ber vi at de melder det tilbake til oss (post@innherredseniorforum.no, eller ISFo, Postboks 115, 7601 Levanger).

Aktiviteten i våre fem utvalg er meget stor, med arrangementer flere ganger pr uke.

Noen aktiviteter annonseres i avisene. Dette gjelder særlig seniortreffene og trimturene.

Vår nye hjemmeside er nå i funksjon. Du finner den på www.isfo.no. Roald Bergstrøm, leder i vårt utvalg Seniornett Innherred, har gjort hjemmesida mer funksjonell. Han har også sørget for at vi er inne på Facebook (https://www.facebook.com/innherredseniorforum/).

Vårt kontor er Frivilligsentralen i Kirkegata 11 i Levanger. Der har vi møtelokaler og arkiv.

 

 

 


ISFo historie.

Ivar Risberg har i høst sluttført sitt store arbeid med «Historien om Eldrehøgskolen i Levanger/Innherred Seniorforum». Dette blir et hefte på neste 60 sider, og vil med det første blir levert til trykking.  Vi tror at mange vil ha glede av å lese dette, og det vil derfor også bli lagt ut på vår hjemmeside.

Årsmøtet 2018 vil finne sted på Stiklestad Nasjonale Kultursenter onsdag 7. mars, umiddelbart etter Seniortreffet samme dag. Innkalling, forslagsfrister og sakliste vil komme på hjemmesida. 


SENIORTREFF 

Program våren 2018.

 

 1. januar:  Wolfgang Plagge, professor: «Klassisk musikk», Festiviteten Levanger.
 2. februar:  Oddny Gumaer Furunesstifter av hjelpeorganisasjonen Partners: «Verdier», Nord Universitet. 

 

 1. mars: Espen Leirset,stipendiat ved Fakultet for samfunnsvitenskap ved Nord Universitet: «Samfunnsutvikling», Stiklestad Nasjonale Kultursenter
 2. april: Lasse Takle: «Lokalhisorie», Nord Universitet.
 1. mai: Knut Jørgen Rød Ødegård, astrofysiker, og Anne Mette Sannes, forfatter: «Astronomi», Stiklestad Nasjonale Kultursenter. 
 1. juni: Junimøtet blir på Inderøy med tema: «Poesi og musikk med sommerstemning».

 


KULTUR 

Utvalgets aktiviteter er bl.a.: Teater, reiser, kino.

Programmet for 2018 blir, slik det ser ut pr dato:

Reiser: 

Mai:  Dagstur til museene i Selbu.

April: «Tulipaner i Amsterdam», tur med båt og sykkel underveis.

September: Tur til Irland primo september (under planlegging).

Teater:

Mars 21. «Spelemann på taket», Trøndelag Teater

Høst: Trøndelag Teater 

Kino:  

Seniorkino i Festiviteten, Levanger, hver 3. onsdag i måneden.

Detaljer om programmet sendes ut etter hvert som det er klart.


SENIORNETT INNHERRED (NETTKLUBBEN)

Nettkafeer

Nettklubben har regelmessige møter i form av nettkafeer på Inderøy, Verdal, Levanger og Frosta. Dette er et uhøytidelig treff enten du er uerfaren eller erfaren bruker. Her har vi  flinke ungdommer til å hjelpe oss, og du kan bare komme på møtene dersom du har dataproblemer eller ønsker å lære mer. Behovet for vanlig datakurs er blitt mindre, slik at vi kommer i større grad til å konsentrere oss om hjelp og tips til å bruke nettbrett og smarttelefon. 

Du kan kontakte oss på e-post nettgruppe@innherredseniorforum.no

Kommunikasjon med medlemmene

ISFo er etter hvert blitt en stor forening, og vi ønsker at mest mulig av kommunikasjonen kan skje via våre nettsider og epost. Det er dyrt å sende ut vanlig brev til så mange, slik at vi oppfordrer alle til å bruke epost. 

Vi sender ut regelmessige e-poster til alle medlemmene. Men alle meldingene som blir sendt ut på e-post, blir også lagt ut på nettsidene, slik at du trenger ikke e-post for å lese informasjon fra oss.

Dersom du ikke får e-post fra oss, så kan det være to ulike årsaker:

 1. Sjekk først om eposten kan ha kommet i spam/søppelboksen din. Du må da åpne mappen som kan hete spam, søppelpost eller uønsket post, og se om det er noen epost fra oss. Du kan klikke på eposten din og dra den over til innmappen din, og så vil systemet etterhvert lære seg at dette ikke er søppelpost. Eller du kan gå til innstillinger og legge til at e-post fra innherredseniorforum alltid skal godkjennes. Dersom du ikke får det til, så spør noen om hjelp.
 2. Epostadressen vi har registrer på deg, er feil eller ikke i bruk. Du kan da bare gå inn på nettsiden www.isfo.no, og i skjemaet under medlem legger du inn de oppdaterte opplysningene. Husk å trykke på knappen «Send inn» etter at du har oppdatert e-postadressen din.

Dersom du ikke har eller bruker epost, så kan du bare komme på en av nettkafeene, og du vil få den nødvendige opplæringen. Vi hjelper deg også slik at du får din egen e-postadresse.

En gang hvert år så vil vi sende ut en SMS-melding på mobiltelefon til alle medlemmene med en påminnelse om at informasjon fra oss finnes på nettsiden www.isfo.no

Ny nettside

Vi har nå fått ny nettside med adressen www.isfo.no slik at den er enkel å huske. Her har vi oppdatert informasjon om våre aktiviteter.

Dersom du har Facebook, så har vi en egen Facebookside på https://www.facebook.com/innherredseniorforum/

Informasjon med bilder fra Facbooksiden finner du også på den vanlige nettsiden, slik at du trenger ikke å ha Facebook for å se hva som skrives der.

Husk adressen til nettsiden: www.isfo.no 

Du kan se nettsiden både på PC, nettbrett og mobiltelefon. 

SeniorSmart. 

ISFo, sammen med Senior IKT Trondheim, har fått midler fra Helsedirektoratet til å utvikle en app på smarttelefon og nettbrett, slik at vi lett skal kunne se hvilke aktiviteter for seniorer som finnes i nærområdet.

Appen utvikles i samarbeid med NTNU, og ut på nyåret i 2018 vil vi ha en lansering av appen. Mer informasjon finner du på: http://www.seniorsmart.no/


 

TRIM / TUROPPLEGG.

I samarbeid med Innherred Turlag Veteranan

 

Turprogram 2018:

Onsdag 11. april. Levanger. Skitur til Branokhytta. Ca 20 km. Flatt terreng.

Samkjøring kl 10.00 fra Byggmakker, Trekanten, Levanger til parkeringsplass ved Vulusjøen. Turen går inn Heståsdalen til Roknesvollen. Krysser Heståa og så til hytta. 

Turledere: Åshild Wesche Selmer og Kjellrun Skjerve.

 

Onsdag 25. april. Levanger. Frol. Granamarka -Våttåhaugen. 8 km. Lett terreng på sti.

Samkjøring kl 10.00 fra parkering ved Nordtun Grendehus. Turledere: Anna Lutdal og Per Amdahl. Kjentmann: Arve Flatås.

Onsdag 9. mai. Verdal. Koabjørga. Rundtur i Volhaugen om Lekset og Solem. 10 km. Noe bratt i starten. Samkjøring kl 10.00 fra Shellstasjonen Vinne til Koabjørga (sør for tunellen). Turledere: Olav Kvålen og Edvin Lervik.

Onsdag 23. mai. Frosta. Moksnes-Korsnes. 7 km. Lett tur på stier og grusveg.

Samkjøring kl 10.00 fra XY-stasjonen på Gråmyra til Jubergkorsen (Esso stasjonen) på Frosta. Turledere: Jon Otto Leifseth og Rolv Vang. Kjentmenn: Åse Brit og Rolv Vang. 

 

Onsdag 6. juni. Levanger. Skogn. Karbua og Lynhalla. 5 km. Lett terreng.

Samkjøring kl 10.00 fra Skjesol (vis a vis Bunnpris) i Skogn til parkering ved Lynhalla.

Turledere: Kjellrun Skjerve og Jan Heggdal. Kjentmann: Alf Dagfinn Ringstad. 

 

Onsdag 20. juni. Verdal. Helgådal. Vindkleppen. 6 km. Krevende tur i bratt terreng. 

Samkjøring kl 10.00 fra Shellstasjon Vinne til Stiklestad.

Turledere: Svein Aurstad og Kjellrun Skjerve. Kjentmann: Eystein Ness. 

 

Onsdag 22. august. Levanger. Skogn Markabygd.  Mælastjønna. 9 km. 

Sti i noe kupert terreng. Samkjøring kl 10.00 fra Markabygda kirke til Krokstavollen, bomveg. Vi møter deltakere fra Skarven turlag på vollen. Turledere: Jan Heggdal og Per Amdal.

Onsdag 12. september. Inderøy. Mosvik. 9 km. Noe krevende i varierende skogsterreng. 

Samkjøring kl 10.00 fra Shellstasjonen Vinne til rasteplassen ved Skarnsundbrua på Mosviksida for videre samkjøring til Hamstad. Turledere: Nils Undersåker og Anna Lutdal.

Kjentmann: Bjørn Bakkehaug. 

Onsdag 26. september. Verdal. Guddingsskallen og Vukuvollen. 10 km. Litt kupert og noe myrlendt. Samkjøring kl 10.00 fra Stiklestad til Årstadbakkan. 

Turledere: Olav Kvålen og Kari Kristiansen.

 

Onsdag 10. oktober. Verdal. Leksdal. Elvepromenaden langs Lundselva. 4 km. 

Lett terreng. Samkjøring kl 10.00 fra Stiklestad til Fossheim.

Turledere Olav Kvålen og Arvid Vada.

Onsdag 24. oktober. Verdal. Garnes, Tortåsvollen til Stuskinsvola, over Geitryggen og stien fra Grønningen tilbake. 8 km. Noe bratt terreng. Samkjøring kl 10.00 fra Shellstasjonen Vinne til Garnes/Kavelbruene (bompenger). Turledere: Kari Kristiansen og Svein Aurstad. Kjentmann: Ivar Leirfall.

Onsdag 7. november. Levanger. Hopla. Åsenfjord. 6 km. Turrunde på lett sti og kjerreveg. Samkjøring kl 10.00 fra XY-stasjonen på Gråmyra til parkering ved Kavringen etter Hoplatunnelen (P-skilt). Turledere: Arnlaug Paulseth og Arvid Vada.

Kjentmann: Tore Haabeth.

Ingen påmelding. Fotskatt kr 30. Vi samkjører og deler på skyssutgifter, normalt ved at vi kjører hver vår gang. Turlengden gjelder hele turen. Vi koker kaffe der det er mulig. Ta med mat og drikke, bruk godt fottøy og ta gjerne med staver. Vi tar forbehold om endring av turmål hvis været slår seg helt vrangt. Varigheten på turene vil også avhenge av været. 

Se også www.nt-tur.no og /eller www.isfo.no


STUDIE OG AKTIVITETSUTVALGET .

Studie- og aktivitetsutvalget planlegger, tilbyr og gjennomfører utviklings-, studie- og aktivitetstiltak som er aktuelle for medlemmer og potensielle medlemmer av ISFo.

Kurs og aktiviteter kunngjøres på ISFos hjemmeside, Facebook og direkte til medlemmer som har e-postadresse.

I vårhalvåret 2018 planlegges disse aktivitetene:

Seniorquiz

Seniorquiz er en uhøytidelig samling, hvor vi lærer mye om alle mulige viktige og ikke minst uviktige forhold. Det skjer hver siste mandag i måneden i kjellerlokalene i Levanger Bo- og Aktivitetssenter, Håkon den godes gate 40-60, Levanger: 29. januar, 26. februar, 19. mars (ikke 26., da dette er i påskeuka), 23. april og 28. mai fra kl. 12:00 til ca. kl. 14:00.

Med god oppslutning fortsetter seniorquizen også i 2. halvår 2018.

Kurs

Vi prøver å avvikle 2- 4 ulike korte kurs hvert halvår.

Eksempler på tema for kurs har vært:

 • Jus for pensjonister 
 • Bilfører 65+ 
 • «Mens vi venter på ambulansen» 

Varigheten varierer fra en dag på 2 timer til 4 dager á 4 timer. 

Kurs i data/smarttelefon har vært vurdert, og vi finner det mest hensiktsmessig at Nettkafégruppen har passende tema på noen av sine samlinger. Et eksempel på noe tilsvarende var da vi nylig samarbeidet med gruppen Seniorfoto om en innføring i redigering/forbedring av bilder.

Planene for våren er ikke låst ennå, men det blir en samling om Seniorskatt. Kortkurs i samarbeid med Skatt Midt-Norge, tidspunkt kunngjøres senere. 

Studie- og aktivtetsutvalget tar imot ønsker om kurs og aktiviteter på e-post til studie@innherredseniorforum.no eller på telefon 900 88 794.

 

Levanger, 18. november 2017

For styret,

Erik Stai

Styreleder