ISFo
Innherred SeniorforumVelkommen til ISFO! Bli med du også! Pr 14.2.2019 er vi 997 medlemmer. Hvem blir medlem nr 1000?

13.3.2019 kl 12.00: Seniortreff og årsmøte på Stiklestad Nasjonale Kultursenter

Seniortreff

Denne gangen har vi vært så heldige å få Annettte Groth til å komme og fortelle om Brexit

 

Årsmøte

Det kalles inn til årsmøte 13.3.2019 umiddelbart etter Seniortreffet

Forslag som ønskes behandlet på årsmøte må være styret i hende senest 16. februar 2019. Fullstendig saksliste vil bli sent som epost til medlemmene, og vil være tilgjengelig på www.isfo.no senest 1. mars.

Styret

 


 


Velkommen til Innherred Seniorforum!


Vil du bli medlem av Innherred Seniorforum? Medlemsskapet er livsvarig og koster bare 300 kr. Trykk på denne linken og fyll ut skjemaet og så er du medlem!


Innherred Seniorforum (ISFo) har som hovedmål å forbedre og berike tilværelsen for seniorgruppen 55+, og bidra til livsvekst for denne gruppen.


Foreningen tar sikte på å møte seniorgruppens utdannings- og opplæringsbehov, samt gi tilbud der sosiale, kulturelle og helsemessige forhold blir ivaretatt.

Foreningen eies og drives av medlemmene i henhold til vedtekter og de retningslinjer for drift som årsmøtet fastsetter.


Aktiviteter:

Vi har mange aktiviteter for seniorer nesten hver uke.
I tillegg til de aktivitetene vi arrangerer selv så publiserer vi på vår Facebook-gruppe også andre arrangementer som passer for seniorer.
Du trenger ikke å være på Facebook: Alt som skrives der finner du også til høyre på siden,  ofte også med bilder og omtaler av ulike arrangement.

Vi har ulike undergrupper som har aktiviteter innen følgende områder

 

Kultur og Reise

I samarbeid med Festivitetene Kulturhus og Kino, Levanger, settes det opp utvalgte filmer kl 12.00 hver tredje tirsdag i måneden.

Andre aktiviteter:

Teaterturer til Trondheim og andre steder

1 til 2 langturer til utlandet

1 til 2 bussturer innen Norge

Leder for utvalget er Eystein Sundal


Nettkafe og Data/Mobil

Dersom du trenger hjelp til smarttelefon, nettbrett eller PC så er det bare å møte opp på en av våre nettkafeer!

Vi arrangerer nettkafeer i alle de fire kommunene. Nettkafeene er åpne for alle og kan du ta med deg mobiltelefon eller nettbrett/PC og få hjelp. Vi har et samarbeid med skoleungdom som hjelper til på nettkafeene.


SeniorSmart

Vi har fått midler fra Helsedirektoratet til å utvikle SeniorSmart. Det er en app på mobiltelefon eller nettbrett der du vil få oversikt over alle arrangement for seniorer som du kan delta på. Kommuner, lag og foreninger kan legge inn sine aktiviteter, og alle som har appen kan se de ulike arrangementene og melde seg på.

Last ned SeniorSmart på din egen mobiltelefon eller nettbrett fra Google Play eller AppleStore

Leder for utvalget er Roald Bergstrøm

 


Seniortreff

Seniortreff med interessante foredragsholdere!

Foredrag og kulturarrangementer, normalt hver første onsdag i måneden fra kl 12.00 og til 14.00. Arrangementssted veksler mellom kommunene

Inngang kr 150 for medlemmer og kr 200 for andre. 

Det serveres kaffe med sosialt samvær på møtene.

Oppdatert program finner du på denne nettsiden

Leder for utvalget er Ellen Løvli


Studie og aktivitetsutvalg

Vi arrangerer mange forskjellige korte kurs og aktiviteter; som bil, juss, skatt, foto osv.

Et fast arrangement er seniorquiz siste mandag i måneden

Leder for utvalget er Kjetil Vatn

Turopplegg og trim

Vi samarbeider med Nord-Trøndelag Turistforening gjennom veterangruppen «Innherred Turlag Veteranan» og arrangerer fotturer i nærmiljøet hver 2. og 4. onsdag i måneden.

Turene er på 5 – 10 km, med lokalkjente guider. Trivsel og sosialt samvær kombinert med fysisk aktivitet og naturopplevelser er kjennemerke for turene

Leder for utvalget er Arvid Vada

 


Siste aktivitetstilbud finner du ved å trykke her!

 

 

 


Motivet til vår logo er hentet fra en mosaikkdekorasjon i en gate i den greske oldtidsbyen Olympos. Mosaikkdekorasjonen består av et skovlhjul. Skovlhjulet omformer og frigjør energi. Begge organisasjonene har en overordna målsetting om at seniorene skal oppleve livsvekst.

Skal det foregå en vekst, vet vi at det kreves energi, og det symboliseres gjennom logoen.


Innherred Seniorforum har inngått et samarbeid med følgende naboforeninger:

Steinkjer Seniorforum

Stjørdal Seniorforum

Namdal Seniorforum

Vi er blitt enige om at medlemmene i de tre forumene er velkomne til å delta på alles arrangementer og turer. 

Opplysninger om arrangementer legges ut via link på alle våre tre hjemmesider