ISFo

Arkiv

Seniortreff på Festiviteten TIRSDAG 3.oktober

Da er det på tide med et nytt seniortreff. Denne gangen er det på Festiviteten, Levanger TIRSDAG 3.oktober kl.12.00.

Det er Jan Erik Steen, gutten fra Litjmarksbakken, som ble «Kulturentreprenør, bygningsentreprenør og altmuligmann» , som skal ta oss gjennom sitt spennende liv. Han vil ta oss gjennom liv og levnet fra ungdomstiden på Levanger og et sveip over den profesjonelle karrieren. Han sier at tilfeldighetenes spill har påvirket livet hans, som hos de fleste og i ettertid er det spennende å se hva det har medført.

Noe av det har ført til et fantastisk spennende radio- og fjernsynsmuseum i Selbu, der en kan se utviklingen av musikkmaskiner, radio og fjernsyn, og utrolig mye annet spennende. Han vil ta oss gjennom grunnlaget og utviklingen av museet.

For sitt arbeid med museet ble han tildelt Kongens fortjenestemedalje i 2022

Jan Erik er også en utøvende musiker, som arrangerer konserter både innendørs og utendørs på museet. Han tar med seg gitaren til Festiviteten, så vi får bli kjent med den siden av ham også. Dette er virkelig noe å glede seg til!

Vi vil gjerne ha påmeldinga innen mandag den 2. Oktober kl 14.00, til ellenlov eller sms til 48248342, så Festivitene kan ordne med litt enkel servering til oss og vi kan lage avkryssingslister

Prisen er 175 kr for medlemmer og 275 for ikke-medlemmer.

Du kan Vippse til 123400 gjerne på forhånd, eller når du kommer, du kan også betale til bankkonto 4420 09 60995.

Styret i Seniortreff i ISFO

Invitasjon seniortreff

Invitasjon til seniortreff onsdag 6.september kl. 12.00

Da er det endelig tid for å invitere til et nytt seniortreff. Onsdag 6.september kl. 12.00 på Stiklestad SNK kommer nylig pensjonerte landbruksdirektøren i Trøndelag, nå bonde på Haug i Verdal, Tore Bjørkli, for å snakke om «Trøndersk landbruk – hvor går det?»

Bjørkli kommer for å gi oss en innføring i utviklingen av landbruket i Trøndelag. Han baserer seg på en rapport som SINTEF/NIBIO la fram i juni: «Kunnskapsgrunnlaget for Trøndersk landbruk». Han ønsker å ta for seg det store bildet- landbrukets betydning i dag, dukke ned i enkelt produksjoner for å se på utviklingen de 5-10 siste årene og sist, men ikke minst, se på trender og andre utviklingstrekk.

Den engasjerte landbruksdirektøren har i 25 år vært med på å utvikle landbruket i Trøndelag gjennom å arbeide for tradisjonelt jord – og skogbruk. Bjørkli har vært en pådriver for å utvikle tilleggsnæringer på gårdsbrukene for å styrke næringsgrunnlaget i distriktene. Han var en av initiativtakerne til Oi, trøndersk mat og drikke og Matfestivalen i Trondheim. Jordvern er også en av hans fanesaker.

Alle som følger med litt i debatten i mediene ser jo at mange bønder er bekymret for framtida og odelsgutter og jenter lurer på om det er en framtid i næringa. Vi som bor midt i det frodige Innherred, med matproduksjon rundt oss bør være interessert i hvor landbruksnæringa går. Jeg gleder meg til å lære mer og høre hva Tore Bjørkli har å si.

Vi vil gjerne ha påmeldinga innen mandag den 4.september kl 14.00, til ellenlov eller sms til 48248342, så Stiklestad forberede nok servering og vi kan lage lister til avkryssing. Vel møtt.

Prisen er 175 kr for medlemmer og 275 for ikke-medlemmer.

Du kan Vippse til 123400 gjerne på forhånd, eller når du kommer, du kan også betale til bankkonto 4420 09 60995.

Innherred Seniorforum : www.ISFo.no Styret i Seniortreff i ISFO

Invitasjon til Seniortreff

Da inviterer vi til sesongens siste seniortreff på Stiklestad, onsdag 7.juni kl.12.00. Denne gangen er det et fyrverkeri av en dame: Hildur Norum « Fra Pippi til Piaf» som skal underholde oss med fortellinger, sang og opplesning, sammen med Morten Fornes på trekkspill.

Hildur fikk i 2022 Verdal Kommunes kulturpris og få har vel vært mer fortjent til prisen. Hildur har bidratt så mye til kulturlivet, at da juryens begrunnelse for prisen ble lest, utbrøt hun: «Har jeg virkelig gjort så mye!»

Noen stikkord fra Hildur:

– 50 år med opptredener på små og store scener, det startet med utkledning og opptreden for storesøsken hjemme.
– Medlem i Verdal Teaterlag fra ung alder – er æresmedlem.
– Har hatt profesjonelle engasjement på Trøndelag Teater, Nord- Trøndelag Teaterverksted, frigruppa «Den flygende geparden», Turneteatret, Musikk i Nord- Trøndelag
– Utallige opptredener: underholdning, diktlesing, sangoppdrag, konferansieroppdrag, humorinnslag…
– Har skapt figurer som Gunn Bodil, Klaus og Klara, sanitetskvinnen Ruth, Signe…
– Kjent for flere generasjoner verdalinger som Pippi og Klatremus. Har spilt Pippi Langstrømpe i 43 år! Neste opptreden er sommerfest på en barnehage nå i juni.
– Opptrer for alle aldre fra de minste til de eldste, har laget formidlingsopplegg for eldre med demens.
– Mange år som danser og i rolle i Spelet om Heilag Olav, samt produksjonsleder.

Vi kunne skrevet mye mer om Hildur, men foreslår heller at dere kommer og opplever henne. Jeg gleder meg stort.

Påmelding tilellenlov eller sms til 48248342 innen mandag 4 juni kl.14. så Stiklestad og vi kan planlegge treffet.

Det blir som vanlig kaffe, brød og sosialt samvær.

Prisen er 175 kr for medlemmer og 275 for ikke-medlemmer. Du kan Vippse til 123400, helst på forhånd, så blir det lettere å registrere Du kan også gjerne betale til bankkonto 4420 09 60995. Husk å skrive Seniortreff og hvem du betaler for.

Innherred Seniorforum : www.ISFo.no Utvalg for seniortreff