ISFo

Personværnerklæring

Personvernerklæring for Innherred Seniorforum

Denne personvernerklæringen gjør rede for hvordan Innherred Seniorforum håndterer personopplysninger som samles inn for å utøve våre tjenester overfor medlemmer og andre vi jobber med.

Behandlingsansvarlig i organisasjonen er daglig leder om ikke oppgaver er delegert. Henvendelser for innsyn, retting eller sletting av personopplysninger kan gjøres til leder@innherredsenioforum.no.

 

Medlemskap

Fra våre medlemmer innhenter vi kun navn, adresse, telefonnummer og e-post adresse. Disse opplysningene er grunnlag for å rapportere på antall medlemmer for å motta offentlig tilskudd til drift av organisasjonen. I tillegg trenger vi kontaktinformasjon på medlemmer for å kunne gi et tilstrekkelig tilbud og informasjon knyttet til medlemskapet.

Ved innmeldelse i ISFo samtykker man til hvert enkelt område man tillater at organisasjonen bruker personopplysninger til, eksempelvis medlemsblad, nyhetsbrev, invitasjon til arrangementer med mer.

Ved avsluttet medlemskap slettes dine personopplysninger.

 

E-post

Du kan sende e-post til oss, men husk at alle virksomheter er sårbare for datatyveri. Du bør derfor ikke sende sensitivt innhold per e-post. Om vi mottar en slik e-post, behandler vi e-posten i henhold til innhold og sletter den straks.

 

Nyhetsbrev og informasjon om arrangement

Som medlem hos oss vil du få tilsendt eposter fra oss med nyhetsbrev og tilbud om våre ulike arrangementer. Epostadressen registreres når du melder deg inn som medlem av ISFo. Dersom du ikke har epost så vil vi kontakte deg via vanlig brev eller via SMS-melding.

Medlemsinformasjonen ligger i en egen database som bare de som har bruk for det har tilgang til. Leder av ISFo og leder av de ulike grupper som tilbyr arrangementer har tilgang til å sende epost til alle medlemmene.

Vi sender bare ut eposter med tilbud om våre egne arrangementer eller arrangementer som vi samarbeider om.

Medlemsregistret deles ikke med andre. I spesielle tilfeller, etter godkjenning av leder i ISFo, så kan vi sende ut annen informasjon som vi har vurdert som viktig for våre medlemmer.

På våre nettsider ligger et skjema hvor du kan oppdatere dine egne opplysninger. Her kan du også eventuelt merke av at du ikke vil motta epost fra oss.

All informasjon vi har om deg, inklusive e-post adressen slettes når den ikke lengre er i bruk.

 

Bruk av informasjonskapsler (cookies)

Nettstedet vårt bruker ikke informasjonskapsler for å kartlegge besøkende og deres bruk.

 

Påmelding kurs og arrangementer

Via vår nettside ww.isfo.no og nyhetsbrev er det mulig å melde seg på ulike arrangementer som vi har. I tilknytning til dette samler vi informasjon som navn og kontaktopplysninger og ved behov også informasjon om allergier og behov for tilretteleggelse. Disse personopplysningene blir ikke brukt til andre formål enn å administrere arrangementet. Personopplysningene vil slettes etter endt arrangement.