ISFo

Styremedlemmer og utvalgsledere perioden 2000 -2016

Styremedlemmer og utvalgsledere perioden 2000 -2016

Stiftelsesmøte 10.10.2000. Som styre ble følgende valgt:

Leder Knut Aalberg

Styremedlemmer Hans Fredrik Donjem

Asgjerd Valstad

Aashild Wesche Selmer

Annar J. Johansen

Lajla Eidsvik

Håkon Hals (Valgt av Eldrerådet)

Varamedlemmer Hans Berg

Einar Weiseth


Styre 2001

Leder Knut Aalberg

Styremedlemmer Hans Fredrik Donjem

Asgjerd Valstad

Aashild Wesche Selmer

Annar J. Johansen

Lajla Eidsvik

Håkon Hals (valgt av Eldrerådet)

Varamedlemmer Hans Berg

Einar Weiseth


Styre 2002

Leder Knut Aalberg

Styremedlemmer Hans Fredrik Donjem

Asgjerd Valstad

Aashild Wesche Selmer

Annar J. Johansen

Lajla Eidsvik

Håkon Hals (valgt av Eldrerådet)


Styre 2003

Leder Knut Aalberg

Styremedlemmer Asgerd Valstad, nestleder

Lajla Eidsvik

Jon Hilmo

Aashild Wesche Selmer

Hans Berg (valgt av Eldrerådet)


Styre 2004

Leder Knut Aalberg

Styremedlemmer Asgjerd Valstad, nestleder

Einar Skjetnemark

Aashild Wesche Selmer

Modulf Knudsen

Klara Wibe

Inger Sandberg (valgt av Eldrerådet)


Styre 2005

Leder Ivar Risberg

Nestleder Inger Helene Johnsen

Sekretær Einar Skjetnemark

Kasserer Modulf Knudsen

Styremedlemmer Klara Wibe

Erik Ellekjær

Varamedlemmer Anne Hov

Synnøve Iversen

Utvalgsledere

Seniortreff Per Endresen

Prosjekt og forskning Asgjerd Valstad


Styre 2006

Leder Ivar Risberg

Nestleder Inger Helene

Sekretær Åshild Wesche Selmer

Kasserer Sigurd Børsting

Styremedlemmer Erik Ellekjær

Olaug Nestvold

Inger Sandberg (Valgt av Eldrerådet)

Varamedlemmer Synnøve Iversen

Ragnhild Solem

Utvalgsledere

Seniortreff Per Endresen

Prosjekt og forskning Asgjerd Valstad


Styre 2007

Perioden 01.01.2007-20.09.2007: Valgt av: Årsmøtet for Eldrehøgskolen i Levanger.

Leder Ivar Risberg

Nestleder Inger Helene Johnsen

Sekretær Åshild Wesche Selmer

Kasserer Sigurd Børsting

Styremedlemmer Erik Ellekjær

Olaug Nestvold

Inger Sandberg (Valgt av Eldrerådet i Levanger)

Varamedlemmer Synnøve Iversen

Ragnhild Solem


Perioden 20.09.2007 – 31.12.2007. Valgt av stiftelsesmøtet for Innherred Seniorforum:

Leder Ivar Risberg

Nestleder Olaug Harriet Nestvold

Sekretær Gerd Talsnes Heggdal

Styremedlemmer Sigmund Lian

Jon Grønlid

Varamedlemmer

1. Erik Ulseth

2. Anne Sofie Lullau

Utvalgsledere

Seniortreff Per Endresen

Seniorkino Edbjørn Dalslåen

Data Per Karstein Hembre

Helse og kultur Inger Helene Johnsen

Reiser Jon Grønlid


Styre 2008

Leder Ivar Risberg

Nestleder Olaug Harriet Nestvold

Sekretær Gerd Talsnes Heggdal

Styremedlemmer Sigmund Lian

Jon Grønlid

Varamedlemmer

1. Erik Ulseth

2. Anne Sofie Lullau

Utvalgsledere:

Seniortreff Åshild Selmer

Datakurs Odd Grønli

Seniorkino Edbjørn Dalslåen

Helse og Kultur Lajla Arvesen Eidsvik

Reiser Jon Grønlid


Styre 2009

Leder Arvid Vada

Nestleder Olaug Harriet Nestvold

Sekretær Gerd Talsnes Heggdal

Kasserer Ivar Risberg

Styremedlemmer Sigmund Lian

Jon Grønlid

Varamedlemmer

1. Eirik Ulseth

2. Åshild Bjørgum Øwre

Utvalgsledere

Seniortreff Åshild Wesche Selmer

Seniorkino Edbjørn Dalslåen

Trim/turopplegg Arvid Vada

Helse og kultur Lajla Arnesen Eidsvik

Reiser Jon Grønlid

Seniorboliger Ivar Risberg


Styre 2010

Leder Arvid Vada

Nestleder Olaug Harriet Nestvold

Sekretær Gerd Talsnes Heggal

Kasserer Ivar Risberg

Styremedlem Jon Grønlid

Varamedlemmer

Åshild Bjørgum Øwre

Kari Sundby

Utvalgsledere:

Seniortreff: Åshild Wesche Selmer

Seniorkino Edbjørn Dalslåen

Trim / Turopplegg Arvid Vada

Datautvalget Per Karstein Hembre

Helse og Kultur Lajla Arnesen Eidsvik

Reiser Jon Grønli

Seniorboliger Ivar Risberg


Styre 2011

Leder Egil Lutdal

Nestleder Arvid Vada

Sekretær Berit Alfnes Skage

Økonomiansvarlig Nils Undersåker

Styremedlem Knut Bakken

Varamedlem Bjørnhild Bremer

Utvalgsledere:

Seniortreff: Åshild Wesche Selmer

Kultur Edbjørn Dalslåen

Trim/turopplegg Arvid Vada

Datautvalget Arvid Vada

Informasjon / PR ansvarlig Egil Lutdal


Styre 2012

Leder Egil Lutdal

Nestleder Arvid Vada

Sekretær Berit Alfnes Skage

Økonomiansvarlig Nils Undersåker

Styremedlem Knut Bakken

Varamedlemmer Bjørnhild Bremer

Kristin Mahle

Utvalgsledere:

Seniortreff: Erik Stai

Kultur Edbjørn Dalslåen

Aktivitetsutvalget Gerd Talsnes Heggdal

Studieutvalget Arvid Vada

Datautvalget Per Karsten Hembre/Arvid Vada

Informasjon / PR ansvarlig Asbjørn Johnsen


Styre 2013

Leder Egil Lutdal

Nestleder Arvid Vada

Sekretær Kristin Mahle

Økonomiansvarlig Nils Undersåker

Styremedlem Knut Bakken

Varamedlemmer Dag Høvde

Torny M. Trøite

Utvalgsledere:

Seniortreff Erik Stai

Kultur Bjørnhild Bremer / Reidar Sjøbakk

Aktivitetsutvalget Gerd Talsnes Heggdal

Trim/turopplegg Arvid Vada

Studie/og opplysning Gerd Talsnes Heggdal

Datautvalget Per Karstein Hembre/Hans Liland

Informasjon / PR ansvarlig Asbjørn Johnsen


Styre 2014

Leder Egil Lutdal

Nestleder Arvid Vada

Sekretær Steinar Nakrem

Økonomiansvarlig Nils Undersåker

Styremedlem Knut Bakken

Varamedlemmer Rudolf Holmvik

Torny M. Trøite

Utvalgsledere

Seniortreff Erik Stai

Kultur Reidar Sjøbakk

Studie- og aktivitetsutvalget Odd-Harald Bjørnøy

Seniornett Innherred Per Karstein Hembre

Sosiale rusleturer Turi Eitrem


 

Styre 2015

Leder Erik Stai

Nestleder Arvid Vada

Sekretær Steinar Nakrem

Økonomiansvarlig Nils Undersåker

Styremedlem Anne Mille Røttereng

Varamedlemmer Rudolf Holmvik

Betten Nordenborg

Utvalgsledere:

Seniortreff Olav Norberg

Kultur Reidar Sjøbakk

Studie- og aktivitetsutvalget Odd-Harald Bjørnøy

Seniornett Innherred Per Karstein Hembre

Sosiale rusleturer Turi Eitrem


Styre 2016

Leder Erik Stai

Nestleder Arvid Vada

Sekretær Anne Mille Røttereng

Økonomiansvarlig Rudolf Holmvik

Styremedlem Randi Foshaug

Varamedlemmer Betten Nordenborg

Reidar Vandvik

Utvalgsledere

Seniortreff Ellen Løvli

Kultur Eystein Sundal

Trim/Tur Arvid Vada

Studie- og aktivitet Kjetil Vatn

Seniornett Innherred Roald Bergstrøm

Sosiale rusleturer Turi Eitrem