ISFo

Utvalg for trim/turopplegg

Utvalg for trim/turopplegg

ISFo’s Utvalg for trim/turopplegg er identisk med Innherred Turlag Veteranan, som er et samarbeid mellom Innherred Turlag og Innherred Seniorforum. Samarbeidet ble etablert i 2009, da Innherred Turlag henvendte seg til styret for Innherred Seniorforum og foreslo at vi sammen la til rette for seniorturer i skog og mark.

Utvalget planlegger og gjennomfører turer for folk i alderen 55+. Turene gjennomføres i kommunene Inderøy, Verdal, Levanger og Frosta.

På de fleste turene er det, i tillegg til turleder, med kjentfolk som orienterer om severdigheter og kulturminner langs turleia: Gamle og fraflyttede boplasser, tidligere gruvedrift, seterdrift, plante- og dyreliv, dyregraver m.m. På de mange utsiktspunktene tar vi en stans med orientering om hva en ser både på nært hold og i det fjerne.

Halvveis er det på alle turer en skikkelig rast, på en voll, i en gapahuk eller ei hytte, der kaffe serveres fra svartkjel over bål, og praten går livlig om løst og fast.

Deltakerne betaler kr 30 pr tur i fotskatt til dekning av bl.a. annonseutgifter, kursvirksomhet, kaffe.

På etterjulsvinteren 2014 nedsatte styret et utvalg, som skulle arrangere rusleturer for medlemmer, som gjerne ville ut i naturen, men som ikke likte, eller hadde helse til å gå så langt.

Målet med turene var:

  • Komme ut i naturen på en enkel måte
  • Gå en tur, lengde 2 – 3 km
  • Få litt informasjon om stedet av noen som er kjent
  • Ha god tid til matpause og samvær
  • Legge turene til den tida på året da det er best sjanse for godt vær.

For året 2017 var det ikke mulig å finne noen til å ta seg av rusleturene.  Denne aktiviteten er derfor – i alle fall midlertidig – nedlagt. En grunn til dette kan være at det i kommunene er slike aktiviteter i regi av andre organisasjoner.

Se oversikt over alle turene, vedlegg